Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay 849.12 UScents / bu

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Giá hiện tại đang tăng 2.12 UScents / bu, tương đương 0.25% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 28/05/2020 | 03:34

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 6 tháng gần đây: -9,57 %

Giá đạt đỉnh vào 08/01/2020: 946.62 UScents / bu

Giá chạm đáy vào 21/04/2020: 825.38 UScents / bu

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2020 849.12 -4,15 %
04/2020 884.38 -0,99 %
03/2020 893.12 +2,13 %
02/2020 874.12 -7,45 %
01/2020 939.25 +6,67 %
12/2019 876.62 -6,13 %
11/2019 930.38 -