Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới hôm nay 1,656.00 UScents / bu

Tên giao dịch quốc tế: SOYBEANS

Giá hiện tại đang tăng 9.50 UScents / bu, tương đương 0.58% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 17/05/2022 | 03:37

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: ISTA Mielke GmbH, Oil World; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Soybeans (US), c.i.f. Rotterdam

Biến động Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới trong 6 tháng gần đây: +24,52 %

Giá đạt đỉnh vào 21/04/2022: 1,742.50 UScents / bu

Giá chạm đáy vào 09/11/2021: 1,183.38 UScents / bu

UScents / bu USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 36.7437 bu

Giá Đậu Nành - Đậu Tương Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / bu Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2022 1,656.00 +2,20 %
04/2022 1,619.62 -1,88 %
03/2022 1,650.12 +10,10 %
02/2022 1,483.50 +9,57 %
01/2022 1,341.50 +9,10 %
12/2021 1,219.38 -2,51 %
11/2021 1,250.00 -