Giá Dầu Thô Brent Thế Giới hôm nay: 54.78 USD / bbl

Tên giao dịch quốc tế: BRENT CRUDE

Lần cập nhật gần nhất: 19/01/2021 | 03:58

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Bloomberg; World Bank.

Thông tin thêm: Crude oil, U.K. Brent 38` API, f.o.b. U.K ports, spot price

Biến động Giá Dầu Thô Brent Thế Giới trong 5 năm gần đây: +43,78 %

Giá đạt đỉnh vào 10/2018: 82.88 USD / bbl

Giá chạm đáy vào 03/2018: 0.00 USD / bbl

USD / bbl USD / thùng VNĐ / thùng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 thùng = 1 bbl

Giá Dầu Thô Brent Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / bbl Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2021 54.78 +13,02 %
12/2020 47.65 +20,48 %
11/2020 37.89 -12,59 %
10/2020 42.66 +1,80 %
07/2020 41.89 +9,93 %
06/2020 37.73 +33,00 %
05/2020 25.28 -3,36 %
04/2020 26.13 -91,66 %
03/2020 50.08 -12,38 %
02/2020 56.28 -18,32 %
01/2020 66.59 +8,77 %
12/2019 60.75 +2,11 %
11/2019 59.47 +1,03 %
10/2019 58.86 -0,37 %
09/2019 59.08 -10,26 %
08/2019 65.14 +1,15 %
07/2019 64.39 +2,86 %
06/2019 62.55 -15,33 %
05/2019 72.14 +6,29 %
04/2019 67.60 +1,72 %
03/2019 66.44 +6,97 %
02/2019 61.81 +13,96 %
01/2019 53.18 -12,19 %
12/2018 59.66 -27,25 %
11/2018 75.92 -9,17 %
10/2018 82.88 +6,39 %
09/2018 77.58 +3,69 %
08/2018 74.72 -6,04 %
07/2018 79.23 +1,87 %
06/2018 77.75 +3,73 %
05/2018 74.85 +7,23 %
04/2018 69.44 +100,00 %
03/2018 0.00 +0 %
02/2018 68.70 +3,01 %
01/2018 66.63 +6,35 %
12/2017 62.40 +2,04 %
11/2017 61.13 +5,74 %
10/2017 57.62 +9,32 %
09/2017 52.25 +1,68 %
08/2017 51.37 +5,22 %
07/2017 48.69 +3,70 %
06/2017 46.89 -8,49 %
05/2017 50.87 -4,15 %
04/2017 52.98 +1,91 %
03/2017 51.97 -6,77 %
02/2017 55.49 +1,08 %
01/2017 54.89 +1,49 %
12/2016 54.07 +14,11 %
11/2016 46.44 -7,08 %
10/2016 49.73 +7,12 %
09/2016 46.19 +0,11 %
08/2016 46.14 +2,32 %
07/2016 45.07 -7,57 %
06/2016 48.48 +2,78 %
05/2016 47.13 +10,35 %
04/2016 42.25 +7,53 %
03/2016 39.07 +15,02 %
02/2016 33.20 +7,23 %
01/2016 30.80 -