Giá Dầu Thô Wti Thế Giới hôm nay 80.44 USD / bbl

Tên giao dịch quốc tế: WTI CRUDE OIL

Giá hiện tại đang tăng 2.04 USD / bbl, tương đương 2.60% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 31/12/2022 | 23:43

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Bloomberg; World Bank.

Thông tin thêm: Crude oil, West Texas Intermediate (WTI) 40` API, f.o.b. Midland Texas, spot price

Biến động Giá Dầu Thô Wti Thế Giới trong 1 năm gần đây: +5,86 %

Giá đạt đỉnh vào 06/2022: 117.44 USD / bbl

Giá chạm đáy vào 01/2022: 75.73 USD / bbl

USD / bbl USD / thùng VNĐ / thùng

Tỉ giá: 1 USD = 24,289.77 VNĐ

Quy đổi: 1 thùng = 1 bbl

Giá Dầu Thô Wti Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / bbl Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2022 80.44 -6,25 %
11/2022 85.47 +6,72 %
10/2022 79.73 -14,14 %
09/2022 91.00 -8,02 %
08/2022 98.30 -10,34 %
07/2022 108.46 -8,28 %
06/2022 117.44 +11,35 %
05/2022 104.11 +1,62 %
04/2022 102.42 +6,68 %
03/2022 95.58 +8,49 %
02/2022 87.47 +13,42 %
01/2022 75.73 -