Giá Dầu Thô Wti Thế Giới hôm nay 90.06 USD / bbl

Tên giao dịch quốc tế: WTI CRUDE OIL

Giá hiện tại đang tăng 0.43 USD / bbl, tương đương 0.48% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/09/2023 | 14:59

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Bloomberg; World Bank.

Thông tin thêm: Crude oil, West Texas Intermediate (WTI) 40` API, f.o.b. Midland Texas, spot price

Biến động Giá Dầu Thô Wti Thế Giới trong 5 năm gần đây: +22,40 %

Giá đạt đỉnh vào 06/2022: 117.44 USD / bbl

Giá chạm đáy vào 05/2020: 17.41 USD / bbl

USD / bbl USD / thùng VNĐ / thùng

Tỉ giá: 1 USD = 24,289.77 VNĐ

Quy đổi: 1 thùng = 1 bbl

Giá Dầu Thô Wti Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / bbl Giá tăng giảm % so với tháng trước
09/2023 90.06 +9,82 %
08/2023 81.22 +13,30 %
07/2023 70.42 +2,56 %
06/2023 68.62 -11,67 %
05/2023 76.63 +1,62 %
04/2023 75.39 -2,64 %
03/2023 77.38 -1,80 %
02/2023 78.77 -2,12 %
01/2023 80.44 +0,25 %
12/2022 80.24 -6,52 %
11/2022 85.47 +6,72 %
10/2022 79.73 -14,14 %
09/2022 91.00 -8,02 %
08/2022 98.30 -10,34 %
07/2022 108.46 -8,28 %
06/2022 117.44 +11,35 %
05/2022 104.11 +1,62 %
04/2022 102.42 +6,68 %
03/2022 95.58 +8,49 %
02/2022 87.47 +13,42 %
01/2022 75.73 +13,07 %
12/2021 65.83 -26,46 %
11/2021 83.25 +8,77 %
10/2021 75.95 +9,45 %
09/2021 68.77 -7,20 %
08/2021 73.72 -0,26 %
07/2021 73.91 +9,44 %
06/2021 66.93 +4,92 %
05/2021 63.64 +5,30 %
04/2021 60.27 -2,24 %
03/2021 61.62 +15,40 %
02/2021 52.13 +7,58 %
01/2021 48.18 +6,54 %
12/2020 45.03 +20,56 %
11/2020 35.77 -13,31 %
10/2020 40.53 +1,41 %
07/2020 39.96 +11,56 %
06/2020 35.34 +50,74 %
05/2020 17.41 -16,83 %
04/2020 20.34 -122,47 %
03/2020 45.25 -13,15 %
02/2020 51.20 -20,55 %
01/2020 61.72 +10,21 %
12/2019 55.42 +2,27 %
11/2019 54.16 +1,53 %
10/2019 53.33 -3,43 %
09/2019 55.16 -6,04 %
08/2019 58.49 +0,50 %
07/2019 58.20 +6,70 %
06/2019 54.30 -17,64 %
05/2019 63.88 +5,76 %
04/2019 60.20 +4,87 %
03/2019 57.27 +3,56 %
02/2019 55.23 +18,16 %
01/2019 45.20 -13,50 %
12/2018 51.30 -28,54 %
11/2018 65.94 -11,51 %
10/2018 73.53 +4,95 %
09/2018 69.89 -