Giá Dầu Thô Wti Thế Giới hôm nay: 52.12 USD / bbl

Tên giao dịch quốc tế: WTI CRUDE OIL

Lần cập nhật gần nhất: 19/01/2021 | 03:59

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Bloomberg; World Bank.

Thông tin thêm: Crude oil, West Texas Intermediate (WTI) 40` API, f.o.b. Midland Texas, spot price

Biến động Giá Dầu Thô Wti Thế Giới trong 5 năm gần đây: +39,49 %

Giá đạt đỉnh vào 07/2018: 74.31 USD / bbl

Giá chạm đáy vào 05/2020: 17.41 USD / bbl

USD / bbl USD / thùng VNĐ / thùng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 thùng = 1 bbl

Giá Dầu Thô Wti Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / bbl Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2021 52.12 +13,60 %
12/2020 45.03 +20,56 %
11/2020 35.77 -13,31 %
10/2020 40.53 +1,41 %
07/2020 39.96 +11,56 %
06/2020 35.34 +50,74 %
05/2020 17.41 -16,83 %
04/2020 20.34 -122,47 %
03/2020 45.25 -13,15 %
02/2020 51.20 -20,55 %
01/2020 61.72 +10,21 %
12/2019 55.42 +2,27 %
11/2019 54.16 +1,53 %
10/2019 53.33 -3,43 %
09/2019 55.16 -6,04 %
08/2019 58.49 +0,50 %
07/2019 58.20 +6,70 %
06/2019 54.30 -17,64 %
05/2019 63.88 +5,76 %
04/2019 60.20 +4,87 %
03/2019 57.27 +3,56 %
02/2019 55.23 +18,16 %
01/2019 45.20 -13,50 %
12/2018 51.30 -28,54 %
11/2018 65.94 -11,51 %
10/2018 73.53 +4,95 %
09/2018 69.89 +1,23 %
08/2018 69.03 -7,65 %
07/2018 74.31 +9,73 %
06/2018 67.08 -2,28 %
05/2018 68.61 +5,42 %
04/2018 64.89 +3,33 %
03/2018 62.73 -3,04 %
02/2018 64.64 +6,99 %
01/2018 60.12 +4,79 %
12/2017 57.24 +5,21 %
11/2017 54.26 +4,98 %
10/2017 51.56 +8,51 %
09/2017 47.17 -1,82 %
08/2017 48.03 +2,87 %
07/2017 46.65 +3,17 %
06/2017 45.17 -7,37 %
05/2017 48.50 -5,28 %
04/2017 51.06 +2,90 %
03/2017 49.58 -7,70 %
02/2017 53.40 +1,67 %
01/2017 52.51 +0,95 %
12/2016 52.01 +12,38 %
11/2016 45.57 -9,52 %
10/2016 49.91 +9,44 %
09/2016 45.20 +1,00 %
08/2016 44.75 +0,13 %
07/2016 44.69 -9,08 %
06/2016 48.75 +4,14 %
05/2016 46.73 +12,35 %
04/2016 40.96 +7,79 %
03/2016 37.77 +19,54 %
02/2016 30.39 -3,78 %
01/2016 31.54 -