Giá Đồng Thế Giới hôm nay: 442.95 UScents / lb

Tên giao dịch quốc tế: COPPER

Lần cập nhật gần nhất: 22/06/2024 | 23:33

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Copper (LME), grade A, minimum 99.9935% purity, cathodes and wire bar shapes, settlement price

Biến động Giá Đồng Thế Giới trong 1 năm gần đây: +17,89 %

Giá đạt đỉnh vào 05/2024: 454.70 UScents / lb

Giá chạm đáy vào 06/2023: 363.72 UScents / lb

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 254.55 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đồng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo UScents / lb Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2024 442.95 -2,65 %
05/2024 454.70 +10,71 %
04/2024 406.00 +5,30 %
03/2024 384.47 -1,29 %
02/2024 389.42 +0,07 %
01/2024 389.15 +1,85 %
12/2023 381.94 +4,75 %
11/2023 363.79 -2,64 %
10/2023 373.40 -2,27 %
09/2023 381.87 -5,07 %
08/2023 401.22 +6,18 %
07/2023 376.43 +3,38 %
06/2023 363.72 -