Giá Đồng Thế Giới hôm nay 8,293.79 USD / tấn

Tên giao dịch quốc tế: COPPER

Giá hiện tại đang tăng 0.44 USD / tấn, tương đương 0.47% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 27/06/2022 | 19:35

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Copper (LME), grade A, minimum 99.9935% purity, cathodes and wire bar shapes, settlement price

Biến động Giá Đồng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -19,01 %

Giá đạt đỉnh vào 04/03/2022: 10,869.89 USD / tấn

Giá chạm đáy vào 23/06/2022: 8,225.45 USD / tấn

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đồng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2022 8,293.79 -16,61 %
05/2022 9,671.68 -8,29 %
04/2022 10,473.06 +5,76 %
03/2022 9,870.10 -