Giá Đồng Thế Giới hôm nay 188.977.663 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: COPPER

Giá hiện tại đang tăng 14.523 VNĐ / tấn, tương đương 0.77% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 27/06/2022 | 18:17

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Copper (LME), grade A, minimum 99.9935% purity, cathodes and wire bar shapes, settlement price

Biến động Giá Đồng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -18,64 %

Giá đạt đỉnh vào 04/03/2022: 246.920.463 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 23/06/2022: 186.849.254 VNĐ / tấn

UScents / lb USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 UScents = 227.16 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 2204.62262 lb

Giá Đồng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2022 188.977.663 -16,26 %
05/2022 219.701.870 -8,29 %
04/2022 237.906.025 +5,76 %
03/2022 224.209.089 -