Giá Chì Thế Giới hôm nay 2,036.55 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: LEAD

Giá hiện tại đang tăng 10.54 USD / mt, tương đương 0.52% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 05/03/2024 | 21:36

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Lead (LME), refined, 99.97% purity, settlement price

Biến động Giá Chì Thế Giới trong 1 năm gần đây: -3,96 %

Giá đạt đỉnh vào 10/2023: 2,220.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 01/2024: 2,034.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 24,653.67 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Chì Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
03/2024 2,036.55 -7,20 %
02/2024 2,183.09 +6,81 %
01/2024 2,034.50 -2,61 %
12/2023 2,087.50 -2,63 %
11/2023 2,142.50 -3,62 %
10/2023 2,220.00 +1,08 %
09/2023 2,196.00 +1,89 %
08/2023 2,154.50 +2,78 %
07/2023 2,094.50 +1,42 %
06/2023 2,064.75 -5,27 %
05/2023 2,173.50 +0,55 %
04/2023 2,161.50 +2,05 %
03/2023 2,117.25 -