Giá Chì Thế Giới hôm nay 2,036.55 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: LEAD

Giá hiện tại đang tăng 10.54 USD / mt, tương đương 0.52% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 05/03/2024 | 21:36

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Lead (LME), refined, 99.97% purity, settlement price

Biến động Giá Chì Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -2,50 %

Giá đạt đỉnh vào 02/2024: 2,183.09 USD / mt

Giá chạm đáy vào 09/12/2023: 1,973.25 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 24,653.67 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Chì Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
03/2024 2,036.55 -7,20 %
02/2024 2,183.09 +6,81 %
01/2024 2,034.50 -2,61 %
12/2023 2,087.50 -