Giá thiếc thế giới

Tên giao dịch quốc tế: TIN
3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Tin (LME), refined, 99.85% purity, settlement price

Biến động Giá Thiếc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +0 %

Giá đạt đỉnh vào 14/07/2023: 29,069.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 09/2023: 0.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 24,289.77 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Thiếc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
09/2023 0.00 +0 %
08/2023 28,740.00 +9,37 %
07/2023 26,047.00 +1,87 %
06/2023 25,561.00 -