Giá Thiếc Thế Giới hôm nay 33,086.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: TIN

Giá hiện tại đang tăng 702.00 USD / mt, tương đương 2.17% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 22/06/2024 | 21:39

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Tin (LME), refined, 99.85% purity, settlement price

Biến động Giá Thiếc Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +19,72 %

Giá đạt đỉnh vào 22/04/2024: 35,582.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 04/03/2024: 26,489.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 25,455.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Thiếc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2024 33,086.00 +1,57 %
05/2024 32,566.00 +15,71 %
04/2024 27,451.00 +3,24 %
03/2024 26,561.00 -