Giá Nickel Thế Giới hôm nay: 21,091.00 USD / tấn

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL

Lần cập nhật gần nhất: 04/06/2023 | 13:19

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nickel Thế Giới trong 1 năm gần đây: -34,42 %

Giá đạt đỉnh vào 02/2023: 30,296.00 USD / tấn

Giá chạm đáy vào 04/2023: 0.00 USD / tấn

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 23,482.47 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nickel Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2023 21,091.00 -14,79 %
05/2023 24,210.50 +100,00 %
04/2023 0.00 +0 %
03/2023 24,772.50 -22,30 %
02/2023 30,296.00 +0,78 %
01/2023 30,058.50 +10,60 %
12/2022 26,871.00 +18,70 %
11/2022 21,845.00 +3,14 %
10/2022 21,159.00 -1,47 %
09/2022 21,470.00 -11,10 %
08/2022 23,854.00 +8,43 %
07/2022 21,843.50 -29,79 %
06/2022 28,351.00 -