Giá Nickel Thế Giới hôm nay: 495.268.878 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL

Lần cập nhật gần nhất: 04/06/2023 | 15:16

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nickel Thế Giới trong 1 năm gần đây: -34,42 %

Giá đạt đỉnh vào 02/2023: 711.425.060 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 04/2023: 0 VNĐ / tấn

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 23,482.47 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nickel Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2023 495.268.878 -14,79 %
05/2023 568.522.459 +100,00 %
04/2023 0 +0 %
03/2023 581.719.609 -22,30 %
02/2023 711.425.060 +0,78 %
01/2023 705.847.972 +10,60 %
12/2022 630.997.583 +18,70 %
11/2022 512.974.664 +3,14 %
10/2022 496.865.686 -1,47 %
09/2022 504.168.736 -11,10 %
08/2022 560.150.956 +8,43 %
07/2022 512.939.440 -29,79 %
06/2022 665.751.646 -