Giá Nickel Thế Giới hôm nay: 438.436.994 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL

Lần cập nhật gần nhất: 22/06/2024 | 23:36

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nickel Thế Giới trong 1 năm gần đây: -21,14 %

Giá đạt đỉnh vào 08/2023: 562.021.040 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 02/2024: 413.592.910 VNĐ / tấn

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 25,455.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nickel Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2024 438.436.994 -11,62 %
05/2024 489.397.913 +13,82 %
04/2024 421.739.020 -4,82 %
03/2024 442.051.605 +6,44 %
02/2024 413.592.910 -0,78 %
01/2024 416.825.695 -2,88 %
12/2023 428.815.002 -8,44 %
11/2023 464.986.564 -2,01 %
10/2023 474.328.550 -9,57 %
09/2023 519.721.187 -8,14 %
08/2023 562.021.040 +7,34 %
07/2023 520.758.478 -1,99 %
06/2023 531.131.392 -