Giá Nickel Thế Giới hôm nay 19,674.00 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: NICKEL

Giá hiện tại đang tăng 348.00 USD / mt, tương đương 1.80% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 23/04/2024 | 11:18

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, settlement price beginning 2005; previously cash price

Biến động Giá Nickel Thế Giới trong 6 tháng gần đây: +5,29 %

Giá đạt đỉnh vào 04/2024: 19,674.00 USD / mt

Giá chạm đáy vào 07/02/2024: 15,660.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 25,445.15 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Nickel Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
04/2024 19,674.00 +11,73 %
03/2024 17,366.00 +6,44 %
02/2024 16,248.00 -0,78 %
01/2024 16,375.00 -2,88 %
12/2023 16,846.00 -8,44 %
11/2023 18,267.00 -2,01 %
10/2023 18,634.00 -