Giá Than Đá Thế Giới hôm nay 9.454.219 VNĐ / tấn

Tên giao dịch quốc tế: COAL

Giá hiện tại đang tăng 154.227 VNĐ / tấn, tương đương 1.66% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 15/08/2022 | 22:54

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Coal Week International; Coal Week; World Bank.

Thông tin thêm: Coal (Australia), thermal, f.o.b. piers, Newcastle/Port Kembla, 6,300 kcal/kg (11,340 btu/lb), less than 0.8%, sulfur 13% ash beginning January 2002; previously 6,667 kcal/kg (12,000 btu/lb), less than 1.0% sulfur, 14% ash

Biến động Giá Than Đá Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +19,96 %

Giá đạt đỉnh vào 13/07/2022: 10.018.944 VNĐ / tấn

Giá chạm đáy vào 03/05/2022: 7.537.400 VNĐ / tấn

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 23,192.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Than Đá Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / tấn Giá tăng giảm % so với tháng trước
08/2022 9.454.219 +4,82 %
07/2022 8.998.496 -10,31 %
06/2022 9.926.176 +23,76 %
05/2022 7.567.550 -