Giá Vàng Thế Giới hôm nay 1,836.25 USD / toz

Tên giao dịch quốc tế: GOLD

Giá hiện tại đang tăng 5.95 USD / toz, tương đương 0.33% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 27/06/2022 | 18:55

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week; International Monetary Fund, International Financial Statistics; Shearson Lehman Brothers, Metal Market Weekly Review; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Gold (UK), 99.5% fine, London afternoon fixing, average of daily rates

Biến động Giá Vàng Thế Giới trong 1 năm gần đây: +0,48 %

Giá đạt đỉnh vào 04/2022: 1,947.60 USD / toz

Giá chạm đáy vào 02/2022: 1,797.80 USD / toz

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Vàng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / toz Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2022 1,836.25 -3,30 %
05/2022 1,896.90 -2,67 %
04/2022 1,947.60 +2,74 %
03/2022 1,894.15 +5,09 %
02/2022 1,797.80 -1,64 %
01/2022 1,827.35 -