Quặng Sắt 62% Fe hôm nay 132.50 USD / dmtu

Tên giao dịch quốc tế: IRON ORE

Giá hiện tại đang tăng 1.57 USD / dmtu, tương đương 1.20% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 17/05/2022 | 04:07

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Vale; CVRD; UNCTAD; World Bank.

Thông tin thêm: Iron ore (Brazil), VALE (formerly CVRD) Carajas sinter feed, contract price, f.o.b. Ponta da Madeira. Unit dry metric ton unit (dmtu) stands for mt 1% Fe-unit. Prior to year 2010 annual contract prices.

Biến động Quặng Sắt 62% Fe trong 1 năm gần đây: -35,33 %

Giá đạt đỉnh vào 07/2021: 214.36 USD / dmtu

Giá chạm đáy vào 11/2021: 0.00 USD / dmtu

USD / dmtu USD / dmtu

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quặng Sắt 62% Fe
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / dmtu Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2022 132.50 -13,87 %
04/2022 150.88 +5,89 %
03/2022 141.99 +7,63 %
02/2022 131.15 +14,22 %
01/2022 112.50 +15,58 %
12/2021 94.97 +100,00 %
11/2021 0.00 +0 %
10/2021 106.19 -50,28 %
09/2021 159.58 -32,84 %
08/2021 211.99 -1,12 %
07/2021 214.36 +4,03 %
06/2021 205.73 +12,84 %
05/2021 179.31 -