Giá Kẽm Thế Giới hôm nay: 2,679.25 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: ZINC

Lần cập nhật gần nhất: 19/01/2021 | 03:52

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Zinc (LME), high grade, minimum 99.95% purity, settlement price beginning April 1990; previously special high grade, minimum 99.995%, cash prices

Biến động Giá Kẽm Thế Giới trong 3 tháng gần đây: +10,98 %

Giá đạt đỉnh vào 07/01/2021: 2,890.75 USD / mt

Giá chạm đáy vào 08/10/2020: 2,383.00 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Kẽm Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
01/2021 2,679.25 -3,71 %
12/2020 2,778.75 +9,32 %
11/2020 2,519.75 +5,35 %
10/2020 2,385.00 -