Giá Thiếc Thế Giới hôm nay 17,127.50 USD / mt

Tên giao dịch quốc tế: TIN

Giá hiện tại đang tăng 150.00 USD / mt, tương đương 0.88% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 31/12/2019 | 17:31

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week, Engineering and Mining Journal; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Tin (LME), refined, 99.85% purity, settlement price

Biến động Giá Thiếc Thế Giới trong 1 năm gần đây: -13,47 %

Giá đạt đỉnh vào 03/2019: 21,617.50 USD / mt

Giá chạm đáy vào 09/2019: 16,282.50 USD / mt

USD / mt USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1 mt

Giá Thiếc Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / mt Giá tăng giảm % so với tháng trước
12/2019 17,127.50 +3,68 %
11/2019 16,497.50 +0,39 %
10/2019 16,432.50 +0,91 %
09/2019 16,282.50 -6,56 %
08/2019 17,350.00 -8,50 %
07/2019 18,825.00 +0,41 %
06/2019 18,747.50 -4,76 %
05/2019 19,640.00 -9,08 %
04/2019 21,422.50 -0,91 %
03/2019 21,617.50 +3,59 %
02/2019 20,842.50 +6,75 %
01/2019 19,435.00 -