Giá Thịt Bò Thế Giới hôm nay: 21.13 BRL / kg

Tên giao dịch quốc tế: BEEF

Lần cập nhật gần nhất: 17/05/2022 | 04:49

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Meat & Livestock Australia, Meat and Livestock Weekly; The National Provisioner; US Department of Agriculture; World Bank.

Thông tin thêm: Meat, beef (Australia/New Zealand), chucks and cow forequarters, frozen boneless, 85% chemical lean, c.i.f. U.S. port (East Coast), ex-dock, beginning November 2002; previously cow forequarters

Biến động Giá Thịt Bò Thế Giới trong 1 năm gần đây: +3,55 %

Giá đạt đỉnh vào 04/2022: 21.95 BRL / kg

Giá chạm đáy vào 11/2021: 18.19 BRL / kg

BRL / kg USD / tấn VNĐ / tấn

Tỉ giá: 1 BRL = 4,131.32 VNĐ

Quy đổi: 1 tấn = 1000 kg

Giá Thịt Bò Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo BRL / kg Giá tăng giảm % so với tháng trước
05/2022 21.13 -3,88 %
04/2022 21.95 +0,59 %
03/2022 21.82 +3,02 %
02/2022 21.16 -2,32 %
01/2022 21.65 +5,08 %
12/2021 20.55 +11,48 %
11/2021 18.19 -6,93 %
10/2021 19.45 -3,34 %
09/2021 20.10 -0,75 %
08/2021 20.25 -0,35 %
07/2021 20.32 +3,00 %
06/2021 19.71 -3,40 %
05/2021 20.38 -