Giá Vàng Thế Giới hôm nay 50.332.831 VNĐ / lượng

Tên giao dịch quốc tế: GOLD

Giá hiện tại đang tăng 205.407 VNĐ / lượng, tương đương 0.41% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 27/06/2022 | 18:16

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Platts Metals Week; International Monetary Fund, International Financial Statistics; Shearson Lehman Brothers, Metal Market Weekly Review; Thomson Reuters Datastream; World Bank.

Thông tin thêm: Gold (UK), 99.5% fine, London afternoon fixing, average of daily rates

Biến động Giá Vàng Thế Giới trong 3 tháng gần đây: -3,07 %

Giá đạt đỉnh vào 08/03/2022: 56.505.984 VNĐ / lượng

Giá chạm đáy vào 13/05/2022: 49.549.273 VNĐ / lượng

USD / toz USD / lượng VNĐ / lượng

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quy đổi: 1 lượng = 1.20565 toz

Giá Vàng Thế Giới
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo VNĐ / lượng Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2022 50.332.831 -3,22 %
05/2022 51.951.435 -2,67 %
04/2022 53.339.983 +2,74 %
03/2022 51.876.119 -