Quặng Sắt 62% Fe hôm nay 214.69 USD / dmtu

Tên giao dịch quốc tế: IRON ORE

Giá hiện tại đang tăng 1.16 USD / dmtu, tương đương 0.54% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 19/06/2021 | 10:45

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Vale; CVRD; UNCTAD; World Bank.

Thông tin thêm: Iron ore (Brazil), VALE (formerly CVRD) Carajas sinter feed, contract price, f.o.b. Ponta da Madeira. Unit dry metric ton unit (dmtu) stands for mt 1% Fe-unit. Prior to year 2010 annual contract prices.

Biến động Quặng Sắt 62% Fe trong 1 năm gần đây: +27,48 %

Giá đạt đỉnh vào 06/2021: 214.69 USD / dmtu

Giá chạm đáy vào 01/2021: 155.70 USD / dmtu

USD / dmtu USD / dmtu

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quặng Sắt 62% Fe
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / dmtu Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2021 214.69 +16,48 %
05/2021 179.31 +6,87 %
04/2021 166.99 +0,83 %
03/2021 165.61 -1,52 %
02/2021 168.13 +7,39 %
01/2021 155.70 -