Quặng Sắt 62% Fe hôm nay 214.69 USD / dmtu

Tên giao dịch quốc tế: IRON ORE

Giá hiện tại đang tăng 1.16 USD / dmtu, tương đương 0.54% so với giá trước đó.

Lần cập nhật gần nhất: 19/06/2021 | 10:06

3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm 15 năm
1 năm trước 2 năm trước 3 năm trước

Nguồn dữ liệu: Vale; CVRD; UNCTAD; World Bank.

Thông tin thêm: Iron ore (Brazil), VALE (formerly CVRD) Carajas sinter feed, contract price, f.o.b. Ponta da Madeira. Unit dry metric ton unit (dmtu) stands for mt 1% Fe-unit. Prior to year 2010 annual contract prices.

Biến động Quặng Sắt 62% Fe trong 5 năm gần đây: +75,78 %

Giá đạt đỉnh vào 06/2021: 214.69 USD / dmtu

Giá chạm đáy vào 03/2018: 0.00 USD / dmtu

USD / dmtu USD / dmtu

Tỉ giá: 1 USD = 22,716.00 VNĐ

Quặng Sắt 62% Fe
Thời gian Theo tháng Giá hàng hóa Tính theo USD / dmtu Giá tăng giảm % so với tháng trước
06/2021 214.69 +16,48 %
05/2021 179.31 +6,87 %
04/2021 166.99 +0,83 %
03/2021 165.61 -1,52 %
02/2021 168.13 +7,39 %
01/2021 155.70 +20,20 %
12/2020 124.25 +3,27 %
11/2020 120.19 -1,43 %
10/2020 121.91 +15,46 %
07/2020 103.06 +10,21 %
06/2020 92.54 +9,41 %
05/2020 83.83 -5,24 %
04/2020 88.22 +1,86 %
03/2020 86.58 -7,81 %
02/2020 93.34 +1,92 %
01/2020 91.55 +7,79 %
12/2019 84.42 -6,65 %
11/2019 90.03 -3,89 %
10/2019 93.53 +2,53 %
09/2019 91.16 -31,66 %
08/2019 120.02 +9,03 %
07/2019 109.18 +9,70 %
06/2019 98.59 +5,50 %
05/2019 93.17 +8,02 %
04/2019 85.70 -2,87 %
03/2019 88.16 +14,25 %
02/2019 75.60 +8,47 %
01/2019 69.20 -4,91 %
12/2018 72.60 +0,26 %
11/2018 72.41 +5,08 %
10/2018 68.73 +2,11 %
09/2018 67.28 +4,58 %
08/2018 64.20 -0,93 %
07/2018 64.80 -1,88 %
06/2018 66.02 +1,11 %
05/2018 65.29 -6,75 %
04/2018 69.70 +100,00 %
03/2018 0.00 +0 %
02/2018 75.99 +6,20 %
01/2018 71.28 +11,41 %
12/2017 63.15 +4,35 %
11/2017 60.40 -2,09 %
10/2017 61.66 -21,76 %
09/2017 75.08 -1,32 %
08/2017 76.07 +10,95 %
07/2017 67.74 +15,15 %
06/2017 57.48 -8,61 %
05/2017 62.43 -12,48 %
04/2017 70.22 -24,82 %
03/2017 87.65 -2,04 %
02/2017 89.44 +10,10 %
01/2017 80.41 +0,49 %
12/2016 80.02 +8,77 %
11/2016 73.00 +19,18 %
10/2016 59.00 +1,69 %
09/2016 58.00 -5,17 %
08/2016 61.00 +6,56 %
07/2016 57.00 +8,77 %
06/2016 52.00 -